Forside

Velkommen til Kvinder for Friheds hjemmeside

Kvinder for Frihed er en tværpolitisk landsdækkende forening. Kvinder for Frihed ser det som sin fornemste opgave at arbejde for frihed, ligeværdig – hed, solidaritet og demokrati i Danmark og Europa.

Kvinder for Frihed vil aktivt arbejde for at sikre, at pigers og kvinders frihedsrettigheder fortsat består. Vi betragter ligeværdighed og ytrings – frihed som de fornemste af samtlige frihedsrettigheder, som selve fundamentet for et levende, moderne demokrati.
Mere »