Brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen

Angående: tale på Grundlovsdagen

Til Anders Fogh Rasmussen
På baggrund af din tale på Grundlovsdagen tillader vi os at rette henvendelse til dig, idet det er vor opfattelse, at du ved at plædere for mindre religion i det offentlige rum og samtidig give udtryk for, at kvinders iførelse af det muslimske tørklæde er ligegyldigt, har fremsat to modsatrettede budskaber, al den stund det muslimske tørklæde er religion. Det muslimske tørklæde/tildækning har ikke én, men flere betydninger.

Svar fra Ligestillingsministeren ang. imam Mostafa Chendid

Kære Vibeke Manniche, Nina H. Bjarnason og Britta Mogensen.Tak for jeres henvendelse af 12. marts 2007 om imam Mostafa Chendids udtalelser i Jyllands-Posten den 8. marts 2007. I refererer imam Mostafa Chendid for at opfordre alle kvinder til at gå med tørklæde, og I påpeger, at der er eksempler på, at kvinder er blevet udsat for voldelige overfald, når de har nægtet at følge imamens henstilling.

Jeg finder det aldeles uacceptabelt, at kvinder udsættes for vold – uanset grunden. Og ligeledes finder jeg det uacceptabelt, at kvinder ikke selv skulle kunne bestemme, hvordan de vil klæde sig.