Næstforkvinden deltog i den socialdemokratiske kvindekonference Q2008

Karen West, næstforkvinde i Kvinder for Frihed.

Næstforkvinden deltog i den socialdemokratiske kvindekonference Q2008.
Hvad er det så for ligestillingsproblemer, der bør vægtes i følge socialdemokratiske kvinder anno 2008?
Der var mange gode oplægsholdere på konferencen, som hver vægtede deres område af ligestillingsproblematiken.
I Danmark tjener mænd i gennemsnit ca. 20% mere end kvinderne, mest i det private, mindre i det offentlige.
Der er stadig kun ganske få kvindelige topledere og helt galt ser det ud i råd, nævn og bestyrelser, hvor kvinder så at sige er ikke-eksisterende.I Danmark køber 60.000 mænd sex hver dag! Om al købesex skal forbydes kan diskuteres, men de handlede kvinder har i ikke en jordisk chance for at komme ud af prostitution, idet de bliver udvist af landet, hvis de melder sig selv til myndighederne.

Vi har i Danmark årligt registreret 28.000 kvinder, der bliver tæsket af deres mand. Det reelle tal er dobbelt så højt, idet mange tier om volden.
2000 kvinder flytter på krisecenter, og over halvdelen er kvinder med anden etnisk baggrund. (nyeste tal fra Dannerstiftelsen)

Det var mit indtryk, at man ønsker at indføre kvoter for kvinder i bestyrelser m.m., hvilket Kvinder for Frihed kan tilslutte sig.

Vi kan også tilslutte os, at vi ikke blot billiger prostitution som et almindeligt erhverv, men at man fra samfundets side skal være meget mere aktiv for at hjælpe kvinder ud af prostitution, og at det skal gøres kriminelt at købe sex af handlede kvinder. Nogenlunde den samme holdning sporedes hos de socialdemokratiske kvinder, selv om vi også inden for foreningen har lidt forskellige holdninger til, om al købesex skal kriminaliseres.

Der udeblev politiske tiltag til at bekæmpe partnervold og forslagene var få, når det handlede om at hjælpe ofrene, ud over at sende dem på krisecentre.

Det var meget beskæmmende at være vidne til, at på trods af, at vi har 300.000 – 400.000 indvandrere og efterkommere, blev kvinder med anden etnisk baggrund på intet tidspunkt under konferencen nævnt af hverken deltagere eller oplægsholdere. Selv om over 30.000 kvinder med anden etnisk herkomst står uden for arbejdsmarkedet. Selv om 50% af kvinder fra Mellemøsten og Somalia har fået en dansk uddannelse er kun ca. 14% af disse er i arbejde. Selv om der ugentlig er 2-3 unge kvinder, der henvender sig i de forskellige politistationer for at få hjælp til at undgå tvangsægteskaber. Selv om småpiger bliver sendt til moderlandet for at blive kønslemlæstet. Selv om vi har et voldsomt stigende problem med parallelsamfund, hvor kvinder underlægges strenge religiøse leveregler, og hvor seksuel, fysisk og social undertrykkelse er hverdag.
Vel er det en kæmpe udfordring for Danmark, men at man simpelthen fravælger at beskæftige sig med den del af ligestillingskampen på en kvindekonference med socialdemokratiske kvinder, vidner om en berøringsangst og en fornægtelse, der kan sammenlignes med en struds, der stikker hovedet i busken.

Tørklæder skal ikke tvinges på

Leder i Nyhedsavisen 27. april 2007
Tørklædefængsling af børn ER blufærdighedskrænkende og en grov seksualisering af et barn.
Af FN´s børnekonvention fremgår: »Barnets ret til at…
Af Vibeke Manniche | læge, ph.d og forkvinde i foreningen ´Kvinder for Frihed´

Tørklædefængsling af børn ER blufærdighedskrænkende og en grov seksualisering af et barn. Af FN´s børnekonvention fremgår: »Barnets ret til at opnå den højst mulige grad af sundhed (…) med særlig vægt på forebyggende sundhedspleje. Statens forpligtelse til at (…) arbejde for afskaffelse af traditionelle skikke, der kan skade barnets sundhed«.

Bedre beskyttelse af børn mod samvær med voldelige forældre

Jyllandsposten, 17. januar 2007

To kvinder og to børn er i inden for kort tid blevet myrdet af mænd, der mente sig i deres gode ret til at begå mord, fordi kvinderne ikke længere kunne bære et liv sammen med dem. Når så Claes Ludvigsen sender en bandbulle (8.1) mod Lone Nørgaards kronik (17.12), kræver det ikke mindst på baggrund af mordene et svar.

Lone Nørgaard henholder sig sandsynligvis til den rapport, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og udgivet i samarbejde mellem Det Nationale Voldsobservatorium og ligestillingsministeren. Tallene lyder: 65.000 kvinder bliver udsat for vold fra deres partner.